Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Typy sopečných erupcíCharakteristika erupce konkrétní sopky je vždy přímo závislá na složení zdrojového magmatu, na jeho viskozitě a množství obsažených plynů a vody. Erupční typ naopak dále určuje vznik a uspořádání souvisejících sopečných tvarů a typů sopek. V nejobecnějším pohledu je možné rozlišit dvě základní skupiny erupcí, efuzivní a explozivní. Efuzivní (výlevné) erupce jsou určeny přítomností mafického magmatu, které je poměrně málo viskózní a obsahuje jen malé množství plynů. V převážné většině případů jsou proto tyto erupce charakteristické klidnými výlevy bazaltových láv podél středooceánských hřbetů a v oblastech horkých skvrn. Explozivní (výbušné) erupce jsou oproti tomu určovány vlastnostmi felsického magmatu, především jeho velkou vyskozitou a vysokým obsahem plynné složky. Převládajícím prostředím jsou subdukční zóny s bouřlivými erupcemi andezitického až rhyolitového typu.

EFUZIVNÍ ERUPCE:
erupce bazaltových láv podél trhlin v litosféře bez centrálního přívodu;
typické pro středooceánské hřbety
vulkanické hrozby: lávové proudy
oblasti a sopky: Island
vybraná událost: Laki (Island), 1783
tekutá bazaltová láva vytéká klidně z jícnu sopky nebo trhlin na svazích;
typické pro horké skvrny pod oceánem, vznikají sopečné ostrovní řetězce tvořené mohutnými štítovými vulkány
vulkanické hrozby: lávové proudy
oblasti a sopky: Mauna Loa (Havajské ostrovy), Galapágy, Island


EXPLOZIVNÍ ERUPCE
přechod mezi mafickým a felsickým složením magmatu;
rytmické plynné exploze žhavé lávy, která dopadá na povrch jako struska;
erupce doplňované krátkodobými lávovými výlevy;
typický symetrický tvar sypaného kužele kolem jícnu;
střídá se období silnější a slabší činnosti;
vulkanické hrozby: spad tefry, lávové proudy
oblasti a sopky: Stromboli (Itálie), Etna (Itálie), Erebus (Antarktida)
vybraná událost: Parícutin (Mexiko), 1943
erupce za účasti velice vyskózního felsického magmatu;
viskózní láva obvykle tuhne v jícnu sopky a ucpává přívody;
tlak plynů po čase proráží jícen, nastává výbuch a vývrh tefry;
sopečný kužel tvořený tefrou a velkými bloky lávy;
periodická aktivita většinou v řádu měsíců;
erupce jen zřídka doplněny výlevy tekuté lávy;
vulkanické hrozby: spad tefry
oblasti a sopky: Vulcano (Itálie), Sakurajima (Japonsko)
velmi explozivní felsické magma;
erupce velkého množství pyroklastického materiálu;
silné výrony magmatu mohou trvat i několik hodin;
z hluboko uloženého magmatického krbu se na povrch dostává láva bohatá na plyny a silnými explozemi je vyvrhována do atmosféry (výška až 25 km);
obvykle dochází k úplnému vyprázdnění magmatického krbu a kolapsu sopečného kužele vlivem gravitace - vzniká rozsáhlá kaldera;
aktivita je epizodická, dlouhá období klidu;
charakteristický typ erupcí stratovulkánů subdukčních pásem
vulkanické hrozby: spad tefry, lávové proudy, žhavá mračna
oblasti a sopky: Vesuv (Itálie), Pinatubo (Filipíny), St. Helen (USA), Fujisan (Japonsko), Novarupta (Aljaška), Ključevskaja (Kamčatka); většina sopek pacifického Kruhu ohně
vybraná událost: Vesuv (Itálie), 79; Tambora (Indonésie), 1815; Pinatubo (Filipíny), 1991
velmi viskózní felsická láva ucpává přívod a vytváří vulkanický dóm;
vznikají rychle se pohybující žhavá mračna, a to buďto zhroucením vulkanického dómu nebo kolapsem erupčního sloupu vlastní vahou;
vulkanické hrozby: žhavá mračna
oblasti a sopky: Mt. Pelée (Martinik), Katmai (Aljaška), St, Helen (USA)
vybraná událost: Mt. Pelée (Martinik), 1902
 
Prohlášení o Cookies