Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Proterozoicum

2,5 Ga – 540 Ma
Probíhají 3 hlavní orogeneze -trashudsonská, grenvillská, kadonská
V důsledku těchto změn se tvoří nový superkontinent zvaný Rodince. Ve sp. proterozoicu dochází k prvnímu známému zalednění – 2,1Ga, skupina GunFlint. Na konci proterozoica dochází k dalšímu zalednění.
S rozvojem řas, dochází ke zvyšování kyslíku, jenomže ten je vázán na dvojmocné železo v mořích a tvoří tzv. železné páskované rudy. Asi 1,7Ga je zásoba dvojmocného železa vyčerpána a kyslík se konečně začíná uvolňovat do atmosféry. Na konci proterozoica dosáhne asi 3%. Existenci kyslíku lze prokázat červenými sedimenty, které dokazují trojmocné železo. V mořích se začínají tvořit uhličitany.

Život.: nejst. jaderné organismy kolem 2Ga – řasa Griphania (Michigan, USA). Skupina Acritarcha, První nálezy mnohob. organismů v pohoří Ediacara (Austrálie), na svou dobu se jedná o veliké organismy – Dickinsonia až 1m, nemají ještě pevné schránky, řadí se do samostatné skupiny Venobionta. Koncem proterozoica celá ediakarská fauna vymírá, jde o první evoluční pokus vytvoření mnohob. organismů. Na konci proter. se již objevují Metazoa – mnohob.org.
Proterozoicum v ČR

Barrandien – v době kodomské orogeneze se stává součástí aktivního kontinent. okraje Gondwany. Převládají droby, černé jílovité břidlice, prachovce, buližníky a vulk. horniny.
Železné hory – vyznačují se převahou tmavých fylitických břidlic, které obsahují čočkovitá ložiska rud Fe-Mn.
Moravskoslezská oblast – v Hrubém Jeseníku ve východně položené desenské klenbě lze nalézt biotické pararuly, ortoruly i kyselé vulkanity.
V okolí Brna – tzv. Brunovistulikum – nachází se zde různé typy magmatických hornin od granitů až k bazickým a ultrabaz. horninám.
 
Prohlášení o Cookies