Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Karbon

360 – 286 Ma
Pro období karbonu je typické klima se značnými teplotními rozdíly mezi rovníkovými a polárními oblastmi. V oblasti jižního pólu se nachází rozsáhlé zalednění. Střídání glaciálů a interglaciálů způsobuje rychlé kolísání hladiny světového oceánu. Tyto podmínky byly v oblastech s humidním klimatem ideální pro vznik ložisek černého uhlí. Docházelo zde k značnému hromadění rostlinných zbytků a jejich rychlému překrývání sedimenty.

Karbon je obdobím výrazné tektonické aktivity. Probíhají hlavní fáze variského vrásnění, kdy v oblasti paleotethydní mobilní zóny kolidují perigondwanské mikrokontinenty s jižním okrajem Laurusie. V oblasti dnešní Evropy je vyvrásněno variské pohoří. Dále vznikají horská pásma při dnešním jihovýchodním a jižním pobřeží Severní Ameriky v procesu alleghanské orogeneze. Tento soubor tektonických procesů vrcholí ve svrchním permu sjednocením Laurusie a Gondwany v superkontinent Pangea.     
Mezi severovýchodním okrajem Laurusie a sibiřským a kazašským kontinente vzniká uralská mobilní zóna. První projevy vrásnění jsou zde patrné ve svrchním karbonu. V kordillerské mobilní oblasti na západním okraji Laurusie vzniká příkrovová stavba v pokračující antlerské orogenezi. K vrásnění dochází také ve franklinské mobilní oblasti na severním okraji Laurusie.     
Další mobilní oblasti jsou situovány mezi jednotlivými bloky dnešní Asie a na východním okraji dnešní Austrálie a Antarktidy (tasmánská mobilní oblast).
Živoč.: rozvoj foraminifer, ježovky, krinoidi, mechovky – horn.význam. Mekkýši nejvýz.-amoniti. Zastoupení trilobitů dále klesá. Velký rozvoj hmyzu-pravážky, vážky, šváby, jepice, stonožky, cvrčci, - stavba křídel a ovládnutí jejich letu. Stg.význam konodonti, belemniti – belemnitové vápence, rybovití obratlovci- trnoploutví, žraloci- i v jezerech a řekách, krytolebci – obojživ., vývoj plazů z obojž. Anthracosauria, Dva řády plazů-Cotylosauria( vedou k dnešním plazům),Pelycosauria( savcovití plazi).
Flóra:plavuně, přesličky,kapradiny, objevují se první jehličnany
 
Prohlášení o Cookies