Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Křída

145 – 65 Ma
Klima na začátku křídy bylo podobné jako v juře, typický pro ně byl silný skleníkový efekt (průměrná teplota na Antarktidě je odhadována na 14°C). V závěru tohoto období došlo k ochlazování. Křídová transgrese dosáhla maxima ve stupni cenoman, kdy byla hladina světového oceánu o několik set metrů výše než dnes. Na konci křídy došlo k velké regresi.

V období křídy proběhla řada významných paleogeografických změn. Oba velké kontinenty, Laurasie a Gondwana se postupně začaly rozpadávat. Rozšiřující se rift severního Atlantiku odděloval Severní Ameriku od Eurasie a došlo také k riftingu mezi Grónskem a dnešní Kanadou. Ve spodní křídě začalo oddělování Jižní Ameriky od Afriky a vznikala tak jižní část Atlantiku. Prostor mezi Jižní a Severní Amerikou (oblast dnešní Panamské šíje) byl zalit mělkým mořem. Mezi Afrikou a Indií se otevíral Indický oceán a Indie se také oddělila od bloku Antarktidy a Austrálie (k jeho rozpadu došlo až v eocénu). Od Indie se dále oddělil ostrov Madagaskar.     V tethydní oblasti probíhala silná tektonická aktivita a docházelo ke kolizím mikrokontinentů v procesu alpinské orogeneze. Mezi evropskou (epivariskou) platformou a Afrikou lze rozpoznat několik dílčích desek s řadou mobilních zón. Zatímco v triasu a juře zde probíhaly divergentní pohyby, v křídě převládly pohyby konvergentní. Ty byly způsobeny pohybem Afriky na sever, zapříčiněným rozevíráním jižního Atlantiku. Konvergentní pohyby byly spojeny s uzavíráním mořských pánví, intenzivním vrásněním a intenzivní flyšovou sedimentací.      Laramijskou fází bylo završeno vyvrásnění mobilní zóny Rocky Mountains na západním okraji Severní Ameriky.
Živoč.: rozvoj foraminifer, hojně ježovky, koráli, amonité, rudisté-měkkýši žij.na dně, objev. mravenci, vosy, včely, termiti. Vývoj plazů:objev. se Iguanodon, rohaté din. Triceratops, Tyranosaurus, Albertosaurus, Deinonychus-raptor, Pteradonon, objev.se hadi, Confuciornis-doložený pták, objev. se vačnatci a placentálové, rozvoj kostnatých ryb
Flóra: krytosemenné listnaté stromy, cykasy, kapradiny vzácně
Vymírání:

Vymírání: dinosauři, amoniti, hodně belemniti, zánik rudistů, foraminifery, radiolárie, 3/4 krytosemenných rostlin, ceratiti, notosauři, konodonti
redukováni byli - hlavonožci, plži, mlži, ramenonožci, hmyz, sladkovodní kost. ryby

Příčiny: může jich být několik – dopad meteoritu - Kráter Chicxulub na pobřeží poloostrova Yucatán v Mexiku
vulkanismus – Dekanská plošina v Indii – čedičové výlevy o mocnosti necelých 2 km,
značný pokles mořské hladiny – její příčina je snížení tektonické aktivity středooceánských hřbetů, které tak poklesly pod svou váhou

Některé příčiny vymření dinosaurů jsou méně pravděpodobné, ale mohly také přispět:
a) zácpa
b) nuda - žili příliš dlouho
c) ochlazení způs. pohybem kontinentů
d) nemoci - vytvoření nových virů
e) vyšší intenzita UV záření - sucha
f) jedovaté rostliny
g) ubývající vejce - souvisí s radiací savců, vykrádali hnízda a mohli sežrat vejce
 
Prohlášení o Cookies