Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Mezozoicum

V období druhohor pokračovala především eroze a zarovnávání zbytků variského pohoří.
Jurské a Triasové horniny se objevují jen sporadicky. Koncem prvohor byl Český masív souší. Trias lze nalézt v broumovském výběžku – pískovce, slepence.
Jura se vyskytuje v severních Čechách v okolí Krásné Lípy, okolí Brna na Hádech – jedná se o slepence a pískovce
Nejvíce zastoupené je křídové období
V křídovém období byla značná část ČR naposledy zalita mořem – na našem území se nacházeli hlavně amoniti, plesiosauři, paryby. Na souši byl u nás teprve nedávno nalezen první přímý nález dinosaura – stehenní kost Iguanodonta. Moře bylo mělké, mělo max. několik desítek metrů. Na území dnešní ČR se nachází několik nezaplavených ostrůvků – např. okolí Prahy, Kutnohorsko, Čáslavsko
Na alpinské vrásnění reagoval Český masív vznikem tzv. saxonské tektonogeneze, která se neprojevila již vrásněním, ale mobilizovaly se staré, strukturně-tektonické linie. Zlomová tektonika postihla karbonské pánve, českou křídovou pánev i oblast podkrušnohorskou. Na starých zlomových liniích došlo k pohybům, které ovlivnily morfologii Českého masívu, hlavně dnešních pohraničních oblastí. Masív se rozpadá na bloky z nichž některé klesají - jihočeská pánev, západočeská pánev a pánev podkrušnohorská. Některé naopak vystupují, což se projevilo nejvýrazněji až v kvartéru, kdy nastává intenzivní výstup např. Krušných hor, Jizerských hor, Šumavy, Krkonoš i Jeseníků.
 
Prohlášení o Cookies