Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Paleogén

člení se na paleocén 65-55 Ma, eocén 55-34 Ma, oligocén 34-23 Ma
Teplé a mírné klima přetrvává z mesozoika až do eocénu. V oligocénu se vytváří zalednění na Antarktidě a výrazně se ochlazuje. Ke konci oligocénu znovu nastává pozvolné oteplování. Výška hladiny světového oceánu během paleogénu značně osciluje.

Na počátku paleogénu již byly vyčleněny současné kontinenty. Pouze Antarktida a Austrálie se rozdělily až během eocénu.     
Probíhalo intenzivní rozpínání mladých oceánů vyjma oceánu Tethys, který se postupně uzavíral. V oligocénu se začíná vytvářet i Severní ledový oceán (vzniká spojením původního Arktického oceánu se severní částí Atlantiku. V oblasti severního Atlantiku se hlavní riftingová aktivita přesunula mezi Grónsko a severní Evropu a větev mezi Grónskem a Kanadou již dál nepokračovala. Na konci paleogénu započal rifting v oblasti Rudého moře.     
Mezi Evropou a Asií, v předpolí Uralu se nacházelo Turgajské moře. Asii a Severní Ameriku spojoval během celého terciéru kontinentální most v oblasti dnešní Beringovy úžiny. Jižní a Severní Ameriku stále oddělovalo mělké moře.     
Alpinská mobilní oblast se uzavírá, vrcholí divergentní pohyby a ukládají se mocné vrstvy flyšových sedimentů.    
Indický subkontinent se posunuje k severu a v oligocénu dochází ke kolizi s eurasijskou deskou za vzniku himalájského pohoří.    
Asijský kontinent je během celého terciéru lemován na jihu a východě rozsáhlými mobilními oblastmi.
Živoč.: nové skupiny plankton.prvoků-dírkovci,mřížovci, rozvoj plžů, kostnat.ryb a žraloků, rozrůzňují se savci a ptáci, první primáti, netopýři, hlodavci, kopýtníci. Vývoj želv a hadů. Chudozubí-pásovci, vačnatci. V eocénu lichokopytníci a první šelmy. Chobotnatci-malé formy-Moeritherium, první kytovci. Nelétaví ptáci-rod Diatryma, různé formy běžců-Dinornis.
Flóra: rozvoj krytosem.rostlin-palmy, duby, vrby, javory, břízy, planktonní kokolitky, rozsivky, nahosem.rostl.-borovice,sekvoje, objevují se první traviny-vznik savan a stepí
 
Prohlášení o Cookies