Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Neogén

člení se na miocén 23-5, pliocén 5-2,5, pleistocén 2,5-0,015, holocén ( před 10tis.lety až po současnost)
V miocénu bylo podnebí i přes zalednění jižního pólu relativně teplé. Klima v pliocénu bylo obdobné jako dnes. Po celý terciér byl patrný trend vedoucí ke globálnímu ochlazení s vyvrcholením v kvartéru (v pleistocénu).

Postavení kontinentů v neogénu se podobalo dnešnímu stavu. V tethydní oblasti probíhala značná tektonická aktivita. Došlo k finálním fázím alpinské orogeneze a k uzavření oceánu Tethys. Spojení Atlantiku a Indického oceánu bylo přerušeno již v miocénu. Na hranici oligocénu a miocénu je ukončena flyšová sedimentace. V mělkých pánvích rozmístěných kolem alpinského orogénu, souhrnně označovaných jako paratethys dochází k ukládání klastických kontinentálních sedimentů (tzv. molasy). Za pozůstatek paratethydního prostoru je dnes považováno Černé a Kaspické moře.     
V alpinské orogenezi vzniklo obrovské horské pásmo, které se táhne od atlantického pobřeží přes Malou Asii až do jihovýchodní Asie. Alpinské pohoří dnes tvoří Atlas a El Ríf v Africe, Sierra Nevada, Pyreneje, Apeniny, Alpy, Karpaty, Dinaridy a další pohoří až po Himaláje.     
Na konci neogénu se v důsledku karibského vrásnění vynořuje oblast panamské šíje a spojují se tak obě Ameriky. Severní Amerika je stále spojená s Asií v oblasti dnešní Beringovy úžiny. Vrásněním jsou dotvářena pásemná pohoří na západdě Severní i Jižní Ameriky.     
Vlivem alpinského vrásnění ve středomořské oblasti je přerušeno spojení Atlantického a Indického oceánu a oceánské proudy nabývají dnešních směrů.
Živoč.: z primátů druh Australopithecus a první druhy Homo – období mezi terciérem a kvartérem, v moři plankton.mikroorg.- mřížovci, rozsivky, foraminifery. Ostrakodi-malí korýši, vývoj savců- v pleistocénu bizoni, sloni, nosorožci, jeleni, koně, prasata, medvědi. Hroši, šavlozubí tygři, v tundrových oblastech mamuti a srstnatí nosorožci.
Flóra: červ.řasy-horn.význam, rozšiř.se jehličnany, pokračuje vývoj z paleogénu
Na konci pleistocénu vymírají hl.větší savci: mamuti, jeskynní lvi, jesk.medvěd…
 
Prohlášení o Cookies