Jozef Klembara, Evolúcia ekosystémov, Univerzita Komenského v Bratislave
O. Kumpera, Z.Vašíček, Základy historické geologie a paleontologie
J. Dvořák, B. Růžička, Geologická minulost Země
http://www.trilobites.info/
http://www.alaunwerk.de/guide3.htm
http://www.barrandien.cz/
http://skole.trondheim.kommune.no/rosten/fag/naturfag/utvikling/kambrium.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ceratopsideos/triceratops.php
Joseph G. Mečet, Trond H. Torsvik, The making and unmaking of a supercontinent: Rodinia revisited
http://geo-evropa.upol.cz/temata/geologie/
http://theprehistoricworld.blog.cz/1006/trias
http://www.meteo-maarssen.nl/pk_02.html
http://www.giobioobrazky.ic.cz/geologie.htm
http://historiezeme.sweb.cz/
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html
http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/regionalni_geol/geologie_CM.htm#kap1
http://www.geology.upol.cz/paleogeografie.html
I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, Academia 2002
J. Zimák, Mineralogie a petrografie, UP v Olomouci 1998
A. Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk, Petrologie, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2004
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1948-stavba-nitra-zeme
http://www.sci.muni.cz/~herber/
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://geologie.vsb.cz/
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/
http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/litosfera_typy_pohybu_desek.html
http://keith-travelsinindonesia.blogspot.com/2010/09/why-are-there-so-many-volcanoes-here.html
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
L. Čepek, Hlubiny země, Praha 1964
J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý, Historická geologie, Olomouc 1997
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/sopka.php
http://www.youtube.com
B. Bouček, O. Kodym, Geologie I.díl Všeobecná geologie, Praha 1954
J. Karásek, Základy obecné geomorfologie, Brno 2001
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

stránky v rekonstrukci

 

Archaicum

4 Ga – 2,5 Ga
Na počátku byla vysoká endogenní aktivita ( magmatická, metamorfická, tektonická ).
Prvotní zemská kůra se skládala převážně z magmatických mafických až ultramafických hornin, tzv. komatiitů – dnes se již nevyskytují a podobají se složením bazaltům. Z komatitové kůry se začínají vytvářet první horniny – tzv. granulitové asociace. Začínají se tak vytvářet první protokontinenty.
Protokontinenty začínají mezi sebou kolidovat a vytváří první kontinenty = kratonizace
V kolizních zónách se zachovávají horniny tvoř. amfiboly a zelenými břidlicemi – pásma zelenokamenů
Archaické horniny se nachází ve vyklenutých blocích dnešních kontinentů – nazývají se štíty
Štíty jsou baltický, kanadský, ukrajinský štít, východosibiřská platforma, čínský štít, indický štít, australský štít, africký štít, jihoamerický štít a antarktický štít.
Atmosféra a hydrosféra

Intenzivní vulkanická aktivita postupně vede k odplynění pláště. Skládala se z vodních par, CO2 , HCl, HF, H2S, NH3, CH4
Země se podobala atmosféře dnešní Venuše
Kondenzací vodních par vzniká hydrosféra. Voda oceánu se odlišovala od dnešní – obsahovala rozpuštěné plyny vulkanické činnosti. pH bylo kolem 1 až 2. Kyseliny rozpuštěné ve vodě byly postupně neutralizovány vlivem karbonátů – které vznikaly zvětráváním minerálů vulkanitů vlivem CO2. Množství CO2 v atmosféře se tak postupně zmenšuje.

Život:

Skupina Onverwacht v Jižní Africe – nalezena první fosílie prokaryotního typu bakterie Archaeosphaeroides barbentonensis 3,4 Ga. V Austrálii skupina Warrawoona. Asi před 3 Ga se objevují nejstarší stromatolity – vznikají činností sinic a baktérií. Ve stromatolitech o stáří 2 Ga byly nalezeny mikrofosílie v souvrství Gunflint – gunflintská fauna. Nachází se v ní první Eukaryota. V atmosféře stále chyběl dostatek kyslíku – dokazují to zlatonosné a uranonosné sedimenty, jejichž stav existenci kyslíku vylučuje.
Nejstarší sedimenty se nacházejí v oblasti Isua – Grónsko (3,7 Ga).
Nejstaršém doloženým minerálem je zirkon.
Nejstarší zbytky kontinentální kůry byly objeveny u Yellowknife (Kanada).
 
Prohlášení o Cookies